Genom erfarenhet och ett effektiv arbetsätt samt besök på plats och samtal med beställaren utreder vi det verkliga behovet och hittar bästa lösningen.

Genom snabba 3D-skisser samt analys av ytor, volymer och skuggor tillsammans med beställaren kommer vi fram till en hållbar lösning.

Några av aktuella projekt: utredning för utveckling av Ringberga 7 i Malmö, 6 st. LSS lägenheter samt 10 st. radhus, ombyggnad av flera gårdar till. bl.a. andligt centrum, logistik anläggning eller pensionat med butik, konstnärsverkstad och övernattningslägenheter.