Erfarna konsulter från dessa branscher jobbar parallellt med arkitekten och ser till att alla lösningar är integrerade i designen från början. VS och ventilationsritningar, energiberäkningar samt konstruktionslösningar och statiska beräkningar får ni samtidigt med bygglovsritningarna om så önskas. Hela projektet är genomtänkt och redo för realisation.


På detta sätt undviks onödiga anpassningar och kostsamma ändringar i senare skeden, priset för hela projektet blir optimerat på bästa sätt.