Vi har även samarbete med flera kontor i nya eller blivande EU länder och kan beställa projektering eller visualisering därifran, naturligtvis med handläggning och granskning här och enl. gällande svenska normer. Pa detta sätt kan priset bli ännu mer förmanligt till lika bra eller högre kvalitet eftersom mer tid kan läggas pa utformning, detaljering och intern kontroll.